Doria

წვის კამერა: ღია

ღუმელის ტიპი: ცალკემდგომი

ფასადის ფორმა: წინა

საწვავის სახეობა: შეშა, ბრიკეტი,

ჰაერი წვის კამერისთვის: ოთახიდან

მწარმოებელი: Traforart

ზარის მოთხოვნა

Call Now Button